Překlad a tlumočení

Překlad a tlumočení

PŘEKLAD

Francouzská aliance nabízí překladatelské služby:

  • překlad obecných a tématicky zaměřených dokumentů (dopisy, články, menu restaurací, plány, prospekty, internetové stránky, atd...)
  • korektury

Všechny překlady jsou kontrolovány rodilým mluvčím, jak českým tak francouzským.

Cena:

  • z češtiny do francouzštiny: od 350 Kč/strana o 1 800 znacích (včetně mezer)
  • z francouzštiny do češtiny: od 300 Kč/strana o 1 800 znacích (včetně mezer)

Ceny jsou platné od 01.10.2015.

TLUMOČENÍ

Nabízíme tlumočnické služby u událostí, které tuto službu vyžadují (schůze, konference, doprovod návštěv, atd...)
Pro tuto kategorii je cena závislá na konkrétním typu akce a určovaná vzhledem ke stupni vyžadované specializace a probíraným tématům.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte nějakou otázku, nebo pro předběžný nezávazný rozpočet překladu či tlumočení.