Naučte se francouzsky

Proč se učit francouzsky

Existuje stovky důvodů, proč se učit francouzsky! Představujeme vám alepoň 17 příkladů.

1. Umět jen jeden jazyk nestačí
V dnešním světě už nestačí mluvit pouze jedním cizím jazykem. Student, který ovládá několik cizích
jazyků, znásobí své šance na trhu práce jak ve své zemi, tak na mezinárodní úrovni. Učit se cizímu
jazyku, to znamená obohatit se a rozšířit si obzory - jak z osobního, tak z profesního hlediska.
2. Francouzština je společně s angličtinou jed ným jazykem, kterým se hovoří na pěti kontinentech
Francouzsky mluví více než 274 miliónů lidí na všech pěti kontinentech.
Je jedním z hlavních jazyků mezinárodní komunikace. Po angličtině je francouzština nejvíce
studovaný jazyk a také sedmy nejpoužívanější jazyk na světě. Francouzština je hned po angličtině
nejvíce vyučovaný jazyk na světě, a to na všech kontinentech. Frankofonie spojuje 84 států
a vlád. Francie má největší síť kulturních institucí v zahraničí, ve kterých studuje francouzštinu
více než 800 000 lidí.
3. Trumf pro vaši profesní dráhu
Znalost francouzštiny a angličtiny je trumf při hledání zaměstnání v mnoha francouzských
a frankofonních nadnárodních fi rmách v nejrůznějších odvětvích (automobilovýa letecký průmysl,
luxusní produkty, síť hypermarketů,...). Francie, která je pátou největší ekonomickou mocností na
světě, přitahuje pozornost podnikatelů, vědeckých pracovníků a nejlepších studentů ze zahraničí.
4. Jedinečný svět kultury
Francouzština je často považována za jazyk kultury. Jakákoliv výuka francouzštiny je spojena
s cestou do světa módy, gastronomie, umění, archiktektury a vědy. Studium francouzštiny,
to znamená také možnost číst v originále slavná díla francouzských velikánů jako například
Victor Hugo, Marcel Proust, Charles Baudelaire nebo Jacques Prévert. Možnost poslechnout
si francouzštinu herců jako Alain Delon nebo Juliette Binoche a nakonec také porozumět písním
Edith Piaf nebo Charlese Aznavoura.
5. Výhoda pro studium ve Francii
Znalost francouzštiny vám umožní studovat na renomovaných francouzských univerzitách
(Sorbona, Univerzita Pierra a Marie Curie...) nebo na specializovaných vysokých školách (HEC,
Polytechnická vysoká škola, ESSEC) často za výhodných fi nančních podmínek. Studenti ovládající
francouzštinu mohou také za jistých podmínek využívat stipendia francouzské vlády a studovat
doktorandský program ve všech oborech a získat tak mezinárodně uznávaný diplom.
6. Cestování po Paříži a Francii
Francie je s počtem 70 miliónů turistů nejnavštěvovanější zemí na světě. Se základními znalostmi
francouzštiny je cestování po Paříži a po francouzských regionech (od Azurovéno pobřeží přes
Bretaň až k Alpám) mnohem snadnější, stejně jako porozumění kultuře, mentalitě a francouzskému
způsobu života. Francouzština je také velmi potřebná při cestování po Africe, Švýcarsku, Kanadě,
Monaku, Seychellách...
7. Jazyk mezinárodních institucí
Francouzština je zároveň pracovním a ofi ciálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské
unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a několika právních
mezinárodních institucí. Znalost francouzštiny je nezbytně nutná pro ty, kteří přemýšlejí o kariéře
v mezinárodních institucích.
8. Blíž světu
Po angličtině a němčině je francouzština, třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu, následuje
ji španělština. Znalost francouzštiny vám umožní být ve spojení s lidmi z frankofonních zemí na
všech kontinentech a můžete být vždy dobře informováni díky velkým mezinárodním mediálním
stanicím vysílajícími ve francouzském jazyce (TV5, France 24, Radio France Internationale).
9. Jazyk hloubání a diskuse
Francouzština je analytický jazyk, který pomáhá vyjadřovat myšlenky a rozvíjí kritické myšlení.
Je to jazyk velkých fi losofů (Descartes, Sartre nebo Derrida) a věhlasných vědců (Pierre a Marie
Curie, Pasteur, Georges Charpak...). Společně s jazykem se žák naučí také argumentovat a
presentovat různá hlediska, a to je velmi užitečné při debatách a vyjednávání.
10. Jazyk osvícenství
Francouzština je jazykem univerzalistických idejí osvícenských fi lozofů, kteří přispěli k rozšíření
Lidských práv po celém světě.
11. Jazyk, který se příjemně studuje
Oproti všeobecnému přesvědčení není francouzština obtížná. Je to jazyk, který vyžaduje přesnost,
ale jeho bohatostí lze vyjádřit velké mmožsví jemných rozdílů a již po několika lekcích je možné
začít komunikovat. Existuje spousta učebnic, se kterými se žáci naučí francouzsky zábavným
způsobem již v prvních ročnících školní docházky. Žáci mají francouzštinu rádi, protože se jedná
o libý, melodický a romantický jazyk.
12. Jazyk, který vám usnadní studium dalších jazyků
Studium francouzštiny usnadňuje studium dalších, zejména románských jazyků (španělština,
italština, portugalština nebo rumunština), ale také angličtiny, neboť více než polovina dnešní
anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny.
13. Kvalitní výuka
Dynamika, vynalézavost a náročnost učitelů francouzštiny jsou dobře známy po celém světě. Díky
vyjímečnému postavení francouzštiny jsou studenti často velmi vysoce motivováni a mají dobrou
úroveň. Francie se aktivně podílí na vzdělávání učitelů francouzštiny v zahraničí proto, aby kvalita
výuky neustále rostla.
14. Tvořivý jazyk
Francouzština zaznívá na divadelních prknech. Učitelé a žáci často společně studují představení
ve francouzštině a účastní se festovalů frankofonního divadla. Francouzština dítěti pomáhá
zlepšovat schopnost sebevyjádření a nalézat pocit sebedůvěry před ostatními. Žáci se také mohou
učit francouzsky díky nevyčerpatelnému repertoáru francouzských zpěváků.
15. Mnoho možností výměnných pobytů
Žáci mohou zkontaktovat francouzské či frankofonní vrstevníky, mohou si dopisovat poštou
či přes internet. Různé výměnné pobyty ve Francii dají žákům možnost zažít neopakovatelné
chvíle. Mezi francouzskými školními institucemi a školami po celém světě existují tisíce partnerství,
která umožňují úzce spolupracovat s nejrozšířenější vzdělávací sítí na světě.
16. Výuka francouzštiny v zahraničí, unikátní rozmístění ve světě
430 francouzských školních institucí ve 130 zemích vzdělává více než 235 000 žáků,
z čehož je 56% cizinců, což přispívá k originalitě této sítě francouzských škol v zahraničí.
17. Rozvoj jazykové rozmanitosti
Možnost mluvit francouzsky také přispívá velkým dílem k podpoře jazykové rozmanitosti ve světě
a k vyvarování se vyhraněnému používání jediného jazyka v globalizovaném světě.