ANO PRO DRUHÝ CIZÍ JAZYK V ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ!

Tisková zpráva

Diskuze o povinné výuce druhého cizího jazyka v základním vzdělávání

ANO PRO DRUHÝ CIZÍ JAZYK V ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ!

České ministerstvo školství připravuje reformu učebních osnov pro základní školy, podle níž by se výuka druhého cizího jazyka stala nepovinnou, ačkoli je od školního roku 2013-2014 pro žáky tzv. základního vzdělávání (6-15 let) od 8. třídy povinná.

V současné době probíhá do 21. dubna online veřejná diskuze k revizi, které se mohou zúčastnit jednotlivci i instituce prostřednictvím tohoto odkazu: https://velke-revize-zv.rvp.cz/.

Řada odborníků z pedagogických a jazykových fakult zase tvrdí, že tato reforma může mít negativní dopad na jazyky vyučované jako druhý cizí jazyk: němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu a ruštinu.

Následuje tisková zpráva zástupců asociací pedagogů cizích jazyků, která reaguje na argumenty předložené v návrhu reformy.

tiskova_zprava_podpora_povinneho_dalsiho_ciziho_jazyka_na_zs.pdf

PDF – 231.3 kb