Naše hodnoty

Jako neziskové organizace vykonávají Francouzské aliance svá poslání samostatně, bez diskriminace nebo politických a náboženských záměrů. Každá z institucí vznikla z iniciativy místních frankofonních obyvatel, je řízena výborem dobrovolníků a stává se tak plně součástí občanské společnosti. Nadace Francouzských Aliancí koordinuje a spojuje celou tuto světovou síť asociací.
Francouzské aliance mají a ctí společné hodnoty, které tak organizace spojují a posilují a jsou obsažené ve veškerých jejích činnostech:

Odborná kompetence ve výuce francouzského jazyka
Podpora místní i francouzské a frankofonní kultury
Ctění spolkových hodnot
Společenskost, sdílení a posilováni vzájemných vztahů s veřejností
Modernita a inovace

V připojeném dokumentu naleznete výroční zprávu spolku za rok 2018.