Zkoušky DELF a DALF

DELF (diplôme d’études en langue française) a DALF (diplôme approfondi de langue française) jsou diplomy osvědčující znalost francouzského jazyka a vydávané francouzským ministerstvem školství. Zkoušky odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, který rozděluje šest úrovní jazyka – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé zkoušky jsou na sobě nezávislé, proto se zájemce může zapsat na jakoukoli úroveň, aniž by složil zkoušku nižší úrovně.

Zkouška testuje čtyři jazykové kompetence – porozumění mluvenému slovu, porozumění textu, mluvený a písemný projev.
Diplom je platný po celém světě bez časového omezení. Zaměstnavatelé i frankofonní vysoké školy stále více užívají Společného evropského rámce pro definování požadovaných schopností při vyhledávání nových zaměstnanců a studentů a zkoušky DELF/ DALF zaručují tyto úrovně ve francouzském jazyce.

Alliance Française de Pardubice je jediným akreditovaným centrem pro zkoušky DELF a DALF v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Zároveň nabízí přípravné kurzy úrovní DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1.

DELF/DALF pro širokou veřejnost
Zkouška je určená pro všechny zájemce bez rozdílu věku.

DELF Junior
Zkouška má stejnou strukturu i hodnotu jako DELF pro širokou veřejnost, je ale tématicky přiblížená studentům základních a středních škol.

Školní DELF
Žákovský DELF se obsahově shoduje s DELF « Junior », ale koná se ve školském zařízení, které je akreditováno francouzským velvyslanectvím. Zkoušky se konají jednou ročně, na přelomu listopadu a prosince. « Žákovský » DELF nabízí úrovně A1, A2, B1, B2 a je cenově velice výhodný. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji lze « Žákovský » DELF složit ve 3 školských zařízeních:

Gymnázium Dašická, Pardubice (od roku 2009), kontaktní osoba: Ivana Axmannová
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, kontaktní osoba: Petra Kutmonová
Gymnázium Nymburk (od roku 2010), kontaktní osoba: Corinne Veisy

Pokud byste chtěli znát detailní požadavky k jednotlivým úrovním, navštivte stránky CIEP.