Partneři

Francouzská aliance v Pardubicích, coby kulturní a sociální aktér zapojený v celých Východních Čechách, si od svého vzniku vytvořila přednostní vazby se správními celky, s českými spolky, početnými francouzskými institucemi a několika firmami.
Pokud máte zájem s námi navázat spolupráci, Kontaktujte nás