Začátečníci 4

Komunikativní cíle

Dotazovat se na čas a na dobu trvání
Mluvit o minulých událostech
Pochopit vzpomínky
Zeptat se, dát a odmítnout povolení
Vyjádřit zákaz
Vyjádřit možnost, dovednost a vůli
Vyjádřit povinnost
Vytvořit návrhy, nabídky
Přijmout a odmítnout nabídku
Pochopit rady
Vyjádřit vkus a preference
Vyjádřit opakování a intenzitu
Dotazovat se a vyjádřit názor
Vyjádřit nesouhlas
Vyjádřit vkus
Umět poradit
Gramatika

Perfektum (minulý čas složený) pomocí « être »
« Pour » a « dans » + doba trvání v budoucnosti
Sloveso « Pouvoir » (moci) v přítomném čase
Zápor  rozkazovací
Nepřímé předměty (COI) po kladném rozkazovacím způsobu
Slovesa « Vouloir » (chtít) a « Savoir » (vědět) v přítomném čase
« Il faut » + infinitif
Blízký budoucí čas (future proche)
Sloveso « Connaitre » (znát) v přítomném čase
Osobní zájmena ve formě přímého předmětu  (COD) « le, la l’, les »
Osobní zájmena ve formě nepřímého předmětu  (COI) « lui, leur »
Příslovce určující frekvenci a intenzitu « beaucoup (de), peu (de) »
Zájmeno « en » a « ça »
Negace « ne…plus »
Příčina pomocí « pourquoi, parce que »
« Trop/assez » + přídavná jména, « trop de/assez de » + podstatná jména
« Tout(e), tous, toutes »
Zvratná slovesa v přítomném čase a minulém čase složeném
Umístění zájmena v rozkazovací větě se zvratným slovesem
Fonetika
Rytmus, vázání a spojení slov
Fonetické kontrasty [Ʒ] et [ʃ]
Polosamohlásky [ɥ] et [w]
« Němé e »
« e » mezi dvěma samohláskami
Fonetické kontrasty v intonaci
Obměna [ɛ] et [ə]
Slovní zásoba

Povolání/práce
Každodenní činnosti
Jídlo
Svátky
Pracovní komunikace
Dovednosti a schopnosti
Praktické dovednosti

Psát dopis/pohlednici
Mluvit o tradičních svátcích
Zeptat se a dát povolení
Poradit někomu
Naplánovat a připravit schůzku nebo večírek
Představovat se v pracovním prostředí
Mluvit o svých volnočasových aktivitách
Mluvit o výhodách a nevýhodách různých životních stylů
Porovnávat různé vkusy a zvyky


Le nouveau Taxi 1, Hachette

Učebnici i pracovní sešit si se slevou 10% můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Stačí říci, že navštěvujete náš kurz!