Začátečníci 4

a) Komunikativní cíle

• Vyjádřit vkus
• Mluvit o nedávných událostech
• Mluvit o minulých stavech a zvycích
• Mluvit o minulých událostech
• Popisovat okolností určité činnosti
• Situovat události v čase
• Vyjádřit cíle
• Předpovědi do budoucna
• Vyjádřit pravděpodobnost a jistotu
• Mluvit o svých záměrech
• Orientovat se v čase
• Vyjádřit podmínky
• Vyjádřit hypotézy, domněnky

 

b) Gramatika

• Tvoření imperfekta
• Minulý čas: « venir de + infinitif »
• Užití perfekta a imperfekta
• Cíl : « pour + infinitif »
• Příčestí minulé
• Blízká budoucnost
• Vyjádření budoucnosti: přítomný čas, blízká budoucnost, budoucí čas
• Podmínky a domněnky: « si + přítomný čas, budoucí čas »
• « Quand + budoucí čas »
• Další nepravidelná slovesa v budoucím čase 

c) Fonetika

• Souhlásky znělé a neznělé
• fonetické kontrasty [f]/[v] a [ʃ]/[ Ʒ]
• fonetické kontrasty [i], [y] a [u]
• Zdvojené souhlásky
• Souhláska + [R]
• Samohlásky otevřené

d) Slovní zásoba

• Volný čas
• Prázdniny
• Média
• Vyjadřování času
• Počasí
• Bydlení

e) Praktické dovednosti

• Mluvit o dovolené
• Vyjádřit vzpomínky
• Vyprávět o různých událostech
• Vyprávět o prvních zkušenostech
• Psaní biografie
• Mluvit o počasí
• Smluvit si schůzku
• Vyjádřit plány do budoucna
• Mluvit o budoucnosti

 

 

Le nouveau Taxi 1, Hachette

Učebnici si se slevou můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549. Její cena 604 Kč, pro studenty Alliance Francaise 515 Kč - stačí říci, že navštěvujete náš kurz!