Začátečníci 3

Komunikativní cíle

• Dotazovat se na čas a na dobu trvání
• Mluvit o minulých událostech
• Pochopit vzpomínky
• Zeptat se, dát a odmítnou povolení
• Vyjádřit zákaz
• Vyjádřit možnost, dovednost a vůli
• Vyjádřit povinnost
• Vytvořit návrhy, nabídky
• Přijmout a odmítnou nabídku
• Pochopit rady
• Vyjádřit vkus a preference
• Vyjádřit opakování a intenzitu
• Dotazovat se a vyjádřit názor
• Vyjádřit nesouhlas
• Vyjádřit vkus
• Umět poradit

Gramatika

• Perfektum (minulý čas složený) pomocí « être »
• « Pour » a « dans » + doba trvání v budoucnosti
• Sloveso « Pouvoir » (moci) v přítomném čase
• Zápor v rozkazovací
• Nepřímé předměty (COI) po kladném rozkazovacím způsobu
• Slovesa « Vouloir » (chtít) a « Savoir » (vědět) v přítomném čase
• « Il faut » + infinitif
• Blízký budoucí čas (perfektum)
• Sloveso « Connaitre » (znát) v přítomném čase
• Osobní zájmena ve formě přímého předmětu  (COD) « le, la l’, les »
• Osobní zájmena ve formě nepřímého předmětu  (COI) « lui, leur »
• Příslovce určující frekvenci a intenzitu « beaucoup (de), peu (de) »
• Zájmeno « en » a « ça »
• Negace « ne…plus »
• Příčina pomocí « pourquoi, parce que »
• « Trop/assez » + přídavná jména, « trop de/assez de » + podstatná jména
• « Tout(e), tous, toutes »
• Zvratná slovesa v přítomném čase a minulém čase složeném
• Umístění zájmena v rozkazovací větě se zvratným slovesem

Fonetika

• Rytmus, vázání a spojení slov
• fonetické kontrasty [Ʒ] et [ʃ]
• Polosamohlásky [ɥ] et [w]
• « Němé e »
• « e » mezi dvěma samohláskami
• fonetické kontrasty v intonaci
• obměna [ɛ] et [ə]

Slovní zásoba

• Volný čas
• Prázdniny
• Média
• Vyjadřování času
• Počasí
• Bydlení

Praktické dovednosti

• Psát dopis/pohlednici
• Mluvit o tradičních svátcích
• Zeptat se a dát povolení
• Poradit někomu
• Naplánovat a připravit schůzku nebo večírek
• Představovat se v pracovním prostředí
• Mluvit o svých volnočasových aktivitách
• Mluvit o výhodách a nevýhodách různých životních stylů
• Porovnávat různé vkusy a zvyky

Le nouveau Taxi 1, Hachette

Učebnici i pracovní sešit si se slevou 10% můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Stačí říci, že navštěvujete náš kurz!