Začátečníci 2

V kurzu se používá učebnice Le nouveau taxi 1. Během prvního semestru se hravě naučíte spoustu věcí! Z úplných začátečníků se po roce práce dokážete domluvit v základních situacích, které se Vám mohou přihodit při kontaktu s Francouzem, při cestování, v každodenním životě ve Francii.

Komunikativní cíle

Mluvit o minulých událostech
Označování množství
Informovat se o zvycích
Dotazovat se a vyjadřovat potřeby
Mluvit o každodenních činnostech
Mluvit o sportu
Informovat se o probíhající činnosti, o běžné činnosti
Umístit v čase
Ptát se na povolání
Dotazovat se zdvořile a slušně
Určit datum
Dotazovat se a sdělovat čas
Popisovat místa
Poradit způsob dopravy
Umět poradit
Situovat místa na mapě
Poradit směr/cestu
Dotázat se na cestu
Sdělovat názor
Gramatika

Rozkazovací způsob
Sloveso « Prendre » (brát) v přítomném čase
Předložky a předložky stažené určitým členem
Příslovce  « y »
« C’est » + místo/člen/podstatné jméno/přídavné jméno
Předložky místa
« On »
Tázací věta pomocí  « quand, quelle »
Sloveso « Partir » (odejít) v přítomném čase
Sloveso « Faire » (dělat) v přítomném čase
Tázací věta pomocí « est-ce que, qu’est-ce que, quand est-ce que, où est-ce que »
Rod podstatných jmen
Slovesa « Lire » (číst) a « Écrire » (psát) v přítomném čase
Zvratná slovesa
Hrát (na), dělat (co) + sport
Člen dělivý « du, de, de l’, de  la, des »
Slovesa « Boire » (pít), « Acheter » (nakupovat) a « Manger » (jíst) v přítomném čase
Perfektum (minulý čas složený) pomocí « avoir »
Příčestí minulé – tvorba
Shoda přídavného jména « beau »
Fonetika

Vázání a spojení slov
Zakázaná vázání slov
Výslovnost čísel
Fonetický kontrast [s] [z]
Tři nosové samohlásky
Výslovnost [r]
Samohlásky [œ], [ↄ] et [ø]
Důrazový přízvuk
Slovní Zásoba

Povolání/práce
Každodenní činnosti
Jídlo
Svátky
Pracovní komunikace
Dovednosti a schopnosti
Praktické dovednosti

Dotazovat se a sdělovat směr/cestu
Dotazovat se na turistické informace
Porozumět turistickým informacím
Zamluvit si lístek na vlak
Dotazovat se na činnosti ostatních
Mluvit o svých zvycích
Porozumět krátkému novinovému článku
Mluvit o stravovacích zvyklostech
Udělat si seznam na nákup
Mluvit o svém dni


Le nouveau Taxi 1, Hachette

Učebnici i pracovní sešit si se slevou 10% můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Stačí říci, že navštěvujete náš kurz!