Začátečníci 1

Komunikativní cíle

⁃ Pozdravy
⁃ Představování
⁃ Představování druhých lidí
⁃ Oslovovat někoho
⁃ Dotazovat se na věk, na bydliště, na telefonní číslo
⁃ Mluvit o svých zálibách
⁃ Pojmenovat, ukázat a situovat věci
⁃ Vyjádřit vlastnictví
⁃ Určit barvy
⁃ Charakterizovat/Popsat věci
⁃ Dotazovat se a určovat ceny
⁃ Vyjádřit své záliby
⁃ Ukázat a situovat lidi
⁃ Situovat místa na mapě
⁃ Informovat se o místě
⁃ Popsat byt

Gramatika

• Sloveso « Etre » (být) a « S’appeler » (jmenovat se) v jednotném čísle přítomného času
• Mužský a ženský rod
• Tázací věta pomocí « qui » (kdo)
• Člen určitý v jednotném čísle
• Rod podstatných a přídavných jmen
• Předložky + názvy zemí/měst
• Sloveso « Aller » (jít) a « Avoir »  (mít) v jednotném čísle přítomného času
• Člen neurčitý v jednotném čísle « un(e) »
• Tázací zájmeno « quel(le) » (jaký, jaká)
• Členy a podstatná jména v množném čísle
• « Il y a »
• Sloveso « Etre » (být) v množném čísle přítomného času
• Předložky místa
• Tázací věta pomocí « qu’est-ce que » (co)
• Samostatná osobní zájmena « moi, toi, lui, elle, vous »
• Sloveso « Avoir » (mít) v množném čísle přítomného času
• Zápor « ne…pas »
• Shoda přídavných a podstatných jmen
• Nesamostatná přivlastňovací zájmena v množném čísle
• Tázací věta pomocí « comment, combien » (jak, kolik)
• Nesamostatná ukazovací zájmena « ce(s) cet(te) »
• Samostatná osobní zájmena v množném čísle
• Předložky + podstatná jména
• Tázací věta pomocí « où » (kde)

Fonetika

• Stoupající a klesající intonace
• Hláskování
• Dynamický přízvuk
• Známky množného čísla v ústním projevu
• Vazba slov se [z]
• Vázání slov
• Výslovnost otevřená a zavřená

Slovní Zásoba

• Číslovky
• Národnosti
• Zdvořilost
• Barvy
• Předměty a nábytek
• Oblečení
• Město
• Určování polohy
• Dopravní prostředky

Praktické dovednosti

• Představit se a představit ostatní
• Seznamování
• « Co je u vás nového ? », zjišťování informací
• Hledání dopisovatele/dopisovatelky
• Popisování věcí a určování polohy
• Identifikace lidí
• Nakupování
• Porozumět krátkému textu
• Porozumět inzerátu realitní kanceláře

Speciální nabídka: využíjte 20% slevu na tuto úroveň. Zaručujeme, že se cena po celé dva semestry nezmění! Tuto cenu zaručujeme na celé dva semestry.
V kurzu se používá učebnice Le nouveau taxi 1.
Během prvního semestru se hravě naučíte spoustu věcí! Z úplných začátečníků se po roce práce dokážete domluvit v základních situacích, které se Vám mohou přihodit při kontaktu s Francouzem, při cestování, v každodenním životě ve Francii.