Středně pokročilí 2

Komunikativní cíle

 • Vyjádřit vývoj v čase
 • Porovnat chování
 • Vyjádřit svoje názory
 • Jednoduše argumentovat
 • Poskytnout praktické informace
 • Popsat prostředí
 • Požádat o informace týkající se různých akcí
 • Zrekapitulovat proběhlé události
 • Představit projekt

Gramatika

 • Porovnávání
 • Zájmena
 • En a y
 • Vyjádření významu
 • Jednoduchá relativní zájmena
 • Umístění přídavného jména
 • Příčestí minulé a shody

Fonetika

 • Povinné a zakázané návaznosti výslovnosti
 • Rytmické skupiny a přízvuk

Slovní zásoba

 • Hudební styl
 • Životopis
 • Zkoušky
 • Praktické dovednosti
 • Město
 • Přírodní prostředí
 • Praktické informace

Praktické dovednosti

 • Hovořit o hudbě
 • Obhájit svůj názor
 • Představit podmínky projektu
 • Mluvit o svém okolí
 • Uspořádat výlet s přáteli
 • Popsat svůj den
 • Poskytovat informace o soutěži
 • Podílet se na rozvoji projektu

Le nouveau Taxi 3, Hachette


Učebnici i pracovní sešit si se slevou 10% můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Stačí říci, že navštěvujete náš kurz!