Správní rada

Alliance francaise de Pardubice je spravována sedmičlennou radou, volenou valnou hromadou na období dvou let. 

Předseda :

Filip Žampach

Viceprezidenti :

Petr Stránský
 

Členové :

Ivana Axmannová

Iva Sedláčková

Martin Zvolánek

Vít Biolek

Petra Pěchoučková

 

stanovy