PROFESNI FRANCOUZŠTINA A2

Kurz odborné obchodní francouzštiny je určen studentům s již získanými základy francouzštiny (nejméně úroveň A2), kteří by rádi obohatili svou slovní zásobu a zlepšili celkové ovládání francouzského jazyka, aby jej mohli použít v profesním prostředí.

Během každého probíraného tématu bude kladen důraz na praktickou a profesní slovní zásobu a používání obchodní terminologie, budeme vytvářet simulace různých situací (schůzek, porad, zakládání firem...) a zároveň cvičit praktická profesní korespondenční cvičení (sepisování motivačních dopisů, životopisů, vyplňování objednávacích nebo reklamačních formulářů on-line, vyřizování faktur...).

Kurz také umožní poznat kulturní aspekty profesního života ve Francii.

Hlavní cíle tohoto kurz jsou jak „pasivní“ porozumění tak „aktivní“ mluvený i psaný projev studentů. Program lze přizpůsobit specifickým požadavkům a potřebám studentů.