Překlad - Tlumočení

PŘEKLAD

Francouzská aliance nabízí překladatelské služby:

- překlad obecných a tématicky zaměřených dokumentů (dopisy, články, menu restaurací, plány, prospekty, internetové stránky, atd...)
- korektury

Všechny překlady jsou kontrolovány rodilým mluvčím, jak českým tak francouzským.

Cena: z češtiny do francouzštiny: od 350 Kč/strana o 1 800 znacích (včetně mezer)
            z francouzštiny do češtiny: od 300 Kč/strana o 1 800 znacích (včetně mezer)

Ceny platné od 1.10.2015

TLUMOČENÍ

Nabízíme tlumočnické služby u událostí, které tuto službu vyžadují (schůze, konference, doprovod návštěv, atd...)
Pro tuto kategorii je cena závislá na konkrétním typu akce a určovaná vzhledem ke stupni vyžadované specializace a probíraným tématům.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte nějakou otázku, nebo pro předběžný nezávazný rozpočet překladu či tlumočení.