Naše hodnoty

Jako apolitické, nekonfesijní a neziskové organizace, Francouzské aliance vykonávají své poslaní autonomním způsobem, bez jakéhokoliv omezení nebo diskriminace. Každá z institucí vznikla z iniciativy místních frankofonních obyvatel, je řízena výborem dobrovolníků a stává se tak plně součástí občanské společnosti. Nadace Francouzských Aliancí koordinuje a spojuje celou tuto světovou síť asociací.


Francouzské aliance mají a ctí společné hodnoty, které tak organizace spojují a posilují a jsou obsažené ve veškerých jejích činnostech:

  • Odborná kompetence ve výuce francouzského jazyka
  • Podpora místní i francouzské a frankofonní kultury
  • Ctění spolkových hodnot
  • Společenskost, sdílení a posilováni vzájemných vztahů s veřejností
  • Modernita a inovace