Mírně pokročilí 4

Hlavní záložky

⁃   Zobrazit(aktivní záložka)

⁃   Upravit
⁃   Přeložit
⁃   Devel

Komunikativní cíle

• Mluvit o svých motivacích a zvycích
• Podat zprávu a posudek o cestě/výletě
• Vybavit si vzpomínky
• Vyjádřit úhel pohledu
• Odkazovat na slova jiné osoby (nepřímá řeč)
• Vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas
• Vyjádřit odpor, ústupek
• Vyjádřit přání/ pochybnost

Gramatika

• Shoda příčestí minulého
• Časové/chronologické indikátory
• Vyjádření doby trvání
• Osobní zájmena ve funkci předmětu
• Nepřímá řeč v přítomném čase
• Odpor a ústupek?
• „Ce qui, ce que“
• Indikativ (oznamovací způsob) nebo konjunktiv?

Fonetika

• Výslovnost příčestí minulého podle shodování
• Rozlišení [e]/[ɛ]
• Odstranění více „e“ jdoucí po sobě
• Rytmické skupiny a zdůraznění
• Intonace: odpor
• Intonace: pocity a city

Slovní zásoba

• Turistika, cestovní ruch
• Cestování, výlety
• City a pocity
• Politika
• Peníze
• Názory

Praktické dovednosti

• Popsat vaše cestovatelské chování
• Vyprávět vzpomínky z cestování
• Vyjádřit svůj názor na různé způsoby chování
• Předat zprávu
• Vyjádřit svůj názor
Vystihnout jemné rozdíly a rozlišovat názory

Le nouveau Taxi 2, Hachette

Učebnici i pracovní sešit si se slevou 10% můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Stačí říci, že navštěvujete náš kurz!