Mírně pokročilí 4

Komunikativní cíle

 • Mluvit o svých motivacích a zvycích
 • Podat zprávu a posudek o cestě/výletě
 • Vybavit si vzpomínky
 • Vyjádřit úhel pohledu
 • Odkazovat na slova jiné osoby (nepřímá řeč)
 • Vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas
 • Vyjádřit odpor, ústupek
 • Vyjádřit přání/ pochybnost

Gramatika

 • Shoda příčestí minulého
 • Časové/chronologické indikátory
 • Vyjádření doby trvání
 • Osobní zájmena ve funkci předmětu
 • Nepřímá řeč v přítomném čase
 • Odpor a ústupek?
 • „Ce qui, ce que“
 • Indikativ (oznamovací způsob) nebo konjunktiv?

Fonetika

 • Výslovnost příčestí minulého podle shodování
 • Rozlišení [e]/[ɛ]
 • Odstranění více „e“ jdoucí po sobě
 • Rytmické skupiny a zdůraznění
 • Intonace: odpor
 • Intonace: pocity a city

Slovní zásoba

 • Turistika, cestovní ruch
 • Cestování, výlety
 • City a pocity
 • Politika
 • Peníze
 • Názory

Praktické dovednosti

 • Popsat vaše cestovatelské chování
 • Vyprávět vzpomínky z cestování
 • Vyjádřit svůj názor na různé způsoby chování
 • Předat zprávu
 • Vyjádřit svůj názor
 • Vystihnout jemné rozdíly a rozlišovat názory

Le nouveau Taxi 2, Hachette

Učebnici i pracovní sešit si se slevou 10% můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Stačí říci, že navštěvujete náš kurz!