Mírně pokročilí 3

KOMUNIKACE A NUTNÉ DOVEDNOSTI
Vzpomínky, vyprávění o minulosti
Vyjádření znepokojení/ povzbuzení
Vyjádření předchůdnosti/ následnosti
Vyjádření radosti/ hněvu
Vyjádření intenzity
Vyjádření záměru
Vyjádření nespokojenosti
Pronájem bytu

MLUVENÝ PROJEV
Vyprávění anekdoty odehrávající se v minulosti
Komentář k fotkám
Porozumění cestopisu
Vyjádření radosti či hněvu
Vyjádření cíle
Vyjádření nespokojenosti

PÍSEMNÝ PROJEV
Tvorba podstatných jmen
Sepsání příběhu v minulosti
Porozumění článku o technickém pokroku
Schopnost vyjádřit se o technickém pokroku
Porozumět literárnímu textu
Porozumět článku, který se týká nemovitostí

GRAMATIKA A SLOVNÍ ZÁSOBA
Čas předminulý, imperfektum a minulý čas složený
Shoda příčestí minulého se slovesem avoir
Nominalizace a přípony
Časoví ukazatelé
Přechodník
Dopravní prostředky
Slovní zásoba týkající se realit

FONETIKA
Rozlišit přítomným čas, minulý čas složený a imperfektum
Les sons [f], [v]
Les sons [s], [ch]

KULTURA
Technický pokrok
Rozdíly a diskriminace
Bydlení ve městě a na vesnici