Mírně pokročilí 3

Komunikativní cíle

Popsat situaci a událost z minulosti
Vybavit si vzpomínky
Situovat v čase
Vyjádřit omezení
Popsat své aktivity
Obhájit své volby a rozhodnutí
Představit projekt, plán
Vyjádřit příčinu problému
Plánovat, předpokládat
Vyjádřit pravděpodobnost a jistotu
Orientovat se a situovat v čase
Vyjádřit následek

Gramatika

« Depuis, il y a »
Negace
Vyjádření příčiny
« Avant de » + infinitiv v přítomnosti
« Après » + infinitiv v minulosti
Gerundium (přechodník přítomný)
Vyjádření budoucnosti
Časové indikátory a ukazatele
Vyjádření následku

Fonetika

Výslovnost [j], [ɥ] et [w]
Odstranění  « e »
Intonace: vyjádřit svůj názor
Rozlišení třech nosových samohlásek
Rozlišení [r]/[l]
Intonace: rozlišení příkazu, upozornění, nabádání a rady
Intonace: vyjádření naléhání

Slovní zásoba

Školství, vyučování
Komunikace, sdělení
« Les cafés » (kavárny)
Volný čas
Technologie
Media

Praktické dovednosti

Mluvit o svém dětství
Porovnávat školní a vyučovací systémy
Mluvit o svých volnočasových aktivitách
Popsat kulturní projev
Předložit důvody určitého jevu
Mluvit o médiích
Vyjádřit svůj názor na různé způsoby chování
Konstatovat a popsat následky

Le nouveau Taxi 2, Hachette

Učebnici i pracovní sešit si se slevou 10% můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Stačí říci, že navštěvujete náš kurz!