Mírně pokročilí 1

Komunikativní cíle

 • Představit se, představit svou rodinu, požádat někoho, aby se představil
 • Klást otázky
 • Vyjádřit vkus
 • Popsat činnosti
 • Vyjádřit opakování a intenzitu
 • Popsat vzhled
 • Podat informace o osobě
 • Formulovat zdvořilou žádost
 • Vyjádřit přání
 • Charakterizovat bydlení

Gramatika

 • Tázací nesamostatné zájmeno « quel » (jaký, jaká)
 • Tři druhy otázek
 • Blízká minulost a blízká budoucnost
 • Neurčité zájmeno « tout »
 • Samostatná osobní zájmena
 • Předložky před názvem země/města
 • Příslovce určující frekvenci a intenzitu
 • Vztažná zájmena « qui » a « que »
 • Ukazovací zájmena 1 : « celui-ci, celle-ci »
 • Umístění a shoda přídavných jmen
 • Ukazovací zájmena 2
 • Podmiňovací způsob v přítomném čase
 • Tázací zájmeno « lequel»
 • Vztažná zájmena « où» a « dont »

Fonetika

 • Odlišnost [i] et [ɛ]
 • Intonace: upřímnost nebo ironie ?
 • Odlišnost [e], [ɛ] a [a]
 • Vázání a spojení slov
 • Výslovnost slova « tous »
 • Intonace: dotazování
 • Nosovka [ↄ]
 • Odlišnost « nosovek» [ↄ]/[ↄ]

Slovní zásoba

 • Osobní údaje
 • Příbuzenské vztahy
 • Každodenní činnosti
 • Společenské postavení
 • Popis vzhledu
 • Styly oblékání
 • Bydlení

Praktické dovednosti

 • Seznamování
 • Mluvit o svých zálibách
 • Mluvit o svých obvyklých činnostech
 • Dotazovat se na informace
 • Určit společenské a kulturní postavení osoby
 • Popsat svůj styl oblékání
 • Mluvit o svých snech a starostech
 • Představit projekt, plán

 

Le nouveau Taxi 2, Hachette

Učebnici si se slevou můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Její cena 611 Kč, pro studenty Alliance Francaise 454 Kč - stačí říci, že navštěvujete náš kurz!