Mírně pokročilí 4

Komunikativní cíle

Mluvit o svých motivacích a zvycích
Podat zprávu a posudek o cestě/výletě
Vybavit si vzpomínky
Vyjádřit úhel pohledu
Odkazovat na slova jiné osoby (nepřímá řeč)
Vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas
Vyjádřit odpor, ústupek
Vyjádřit přání/ pochybnost
Gramatika

Shoda příčestí minulého
Časové/chronologické indikátory
Vyjádření doby trvání
Osobní zájmena ve funkci předmětu
Nepřímá řeč v přítomném čase
Odpor a ústupek?
„Ce qui, ce que“
Indikativ (oznamovací způsob) nebo konjunktiv?
Fonetika

Výslovnost příčestí minulého podle shodování
Rozlišení [e]/[ɛ]
Odstranění více „e“ jdoucí po sobě
Rytmické skupiny a zdůraznění
Intonace: odpor
Intonace: pocity a city
Slovní zásoba

Turistika, cestovní ruch
Cestování, výlety
City a pocity
Politika
Peníze
Názory
Praktické dovednosti

Popsat vaše cestovatelské chování
Vyprávět vzpomínky z cestování
Vyjádřit svůj názor na různé způsoby chování
Předat zprávu
Vyjádřit svůj názor
Vystihnout jemné rozdíly a rozlišovat názory


Le nouveau Taxi 2, Hachette

Učebnici i pracovní sešit si se slevou 10% můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Stačí říci, že navštěvujete náš kurz!