Kurzy

Dokážeme naslouchat našim studentům a přizpůsobit se jejich potřebám. 

Nabídka kurzů pro školní rok 2017- 2018: Zimní semestr od 25. 9. 2017

LISTINA STVRZUJÍCÍ KVALITU VEŠKERÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SÍTÍ  FRANCOUZSKÝCH ALIANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vybrat si ke studiu francouzštiny Francouzskou alianci znamená zvolit si vynikající kvalitu poskytovaných služeb. Síť Francouzských aliancí je mezinárodní nepolitické a nenáboženské hnutí existující již déle než 120 let.

Všechny aliance, jež jsou součástí sítě Francouzských aliancí, se zavazují k následujícímu:

I. V rámci přijetí studentů:

1. Seznámit studenty, jak se mají zachovat v případě stížností, a v maximální možné míře jim pomoci za účelem usnadnění jejich studia ve Francouzské alianci.
2. Podat jasné, aktuální a úplné informace každé osobě, která projeví zájem zapsat se do kurzů francouzštiny. Veškeré informace týkající se podmínek zápisu, zrušení přihlášky, rozsahu a zaměření jednotlivých kurzů jsou zájemcům zaslány v co nejkratší možné době.
3. Studenty zapsané do Francouzské aliance pravidelně informovat o kulturních, rekreačních a sportovních aktivitách organizovaných v průběhu roku s upřesněním, zda jsou dané akce zdarma či jsou zpoplatněny. 

II. V rámci výuky:

1. Poskytnout kvalitní výuku, což zahrnuje:

  • zařazení studenta do skupiny odpovídající úrovni jeho jazykových znalostí určené na základě prvotního hodnocení souboru jeho jazykových kompetencí ;
  • vedení studenta kvalifikovanými a aprobovanými vyučujícími, a to rodilými mluvčími a/nebo lektory se zkušenostmi s výukou francouzštiny, kteří byli vybráni na základě své kvalifikace, praxe a svých předností v oblasti mezilidských vztahů ;
  • zajištění vhodných prostor pro výuku s vybavením přizpůsobeným moderním metodám výuky cizích jazyků;
  • systém pravidelného hodnocení dosažených jazykových znalostí a vědomostí.

2. Nabízet kurzy koncipované v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ).

3. Rozšiřovat a přizpůsobovat nabídku kurzů potřebám studentů.

4. Umožnit každému, kdo o to projeví zájem, připravit se na mezinárodně uznávané certifikované zkoušky z francouzského jazyka a zajistit co nejlepší podmínky pro hladký průběh samotných zkoušek. Všechny Francouzské aliance v České republice mají statut oficiálního zkušebního centra pro zkoušky DELF a DALF. 

III. V oblasti kultury:

 Francouzské aliance nabízejí rovněž hojné kulturní aktivity, jejichž cílem je jednak představit široké veřejnosti jednotlivé frankofonní kultury, jednak podpořit interkulturní dialog s českou kulturní scénou.