Konverzace B1

V rámci tohoto kurzu se studenti zaobírají běžnými tématy, ale také aktuálními událostmi nebo různými aspekty francouzské kultury a zároveň mají možnost mezi sebou o nich otevřeně diskutovat. Díky zařazení různých herních aktivit do výuky se hodiny stávají dynamičtějšími a zajímavějšími.