Junior 3

Část 4

Téma:

 • Rodina

Slovní zásoba:

 • Rodina: otec, matka, bratr, sestra, děda, babička, strýc, teta, bratranec, sestřenice

Gramatika:

 • Nesamostatná přivlastňovací zájmena: mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses
 • Pomocná slovesa « être, avoir » a slovesa končící na –ER v množném čísle
 • Osobní zájmena: nous, vous, ils, elles
 • Zápor pomocí « pas de »

Komunikace:

 • Představit rodinu

Kultura:

 • Rodinný život ve Francii
 • Kultura: Dějiny Francie

Fonetika:

 • Fonetický kontrast [s] / [z]

 

Část 5

Téma:

 • Dovolená
 • Volný čas

Slovní zásoba:

 • Místa na dovolenou: hory, moře, venkov, zahraničí
 • Dopravní prostředky: vlak, letadlo, auto, kolo
 • Několik volnočasových a sportovních aktivit

Gramatika:

 • Sloveso « partir » (odejít)
 • Sloveso « aller » (jít)
 • Příslovce místa « à » a « chez »
 • Tázací zájmena « où » (kde) a « comment » (jak)
 • Sloveso « faire »
 • předložka stažená určitým členem  « du / de la / l' / des »

Komunikace:

 • Napsat pohlednici
 • Mluvit o svých aktivitách a činnostech

Kultura:

 • Regiony ve Francii

Fonetika:

 • Fonetický kontrast [y] / [u]

 

Část 6

Téma:

 • Každodenní činnosti

Slovní zásoba:

 • Číslovky od 21 do 69
 • Hodiny: čtvrt, půl, tři čtvrtě, včas, pozdě
 • Rozdělení dne: ráno, odpoledne, večer

Gramatika:

 • Slovesa  « prendre » (vzít) a « manger » (jíst)
 • Il est quelle heure ? / Il est … heure(s) (Kolik je hodin ? Je…)
 • A quelle heure … ? (V kolik hodin ?)
 • Zvratná slovesa: se lever (vstát), se laver (mýt se), se coucher (jít spát)

Komunikace:

 • Zeptat se na čas a umět poradit
 • Mluvit o svých každodenních činnostech

Kultura:

 • Stávky
 • Kultura: několik zajímavých turistických destinací ve Francii

Fonetika:

 • Fonetický kontrast [ʃ ] / [ʒ ]