Junior 1

Část 0 : První dny

Téma: První kontakty

Slovní zásoba:

 • Školní potřeby: kniha, propiska a tužka, audio-kazeta, tabule
 • Abeceda
 • Ano, ne
 • Ahoj, Dobrý den, mám se dobře, a ty / a vy ?
 • Holka, kluk, promiňte/prosím, děkuji

Gramatika:

 • Školní požadavky v rozkazovacím způsobu: sleduj, poslouchej, čti, piš, pozoruj
 • Člen neurčitý: un, une
 • Qu'est ce que c'est ? / C'est un(e) (Co je to ? / je to…)

Komunikace:

 • Pozdravit
 • Vyhláskovat slovo
 • Interakce ve třídě: nerozumím

Kultura:

 • Dům mládeže a kultury (MJC) ve Francii
 • Zdvořilé vykání

Fonetika:

 • Francouzská abeceda

 

Část 1: Jsem fanoušek!

Téma:

 • Prezentace
 • Hvězdy

Slovní zásoba:

 • Několik profesí: zpěvák / zpěvačka, herec / herečka, manekýnka, fotbalista, novinář
 • Čísla od 1 do 10
 • Příjmení, jméno, adresa, profese

Gramatika:

 • Osobní zájmena: je, tu, il, elle (já, ty, on, ona)
 • Sloveso s'appeler (jmenovat se) v jednotném čísle
 • Pomocné sloveso être (být) v jednotném čísle
 • Qui est-ce ? (Kdo je to?)
 • Voilà

Komunikace:

 • Představit se
 • Představit někoho
 • Vyplnit dotazník/kartu
 • Položit otázku

Kultura:

 • Několik francouzských osobností

Fonetika:

 • Intonace při dotazování a oznamování

 

Část 2: Speciál střední škola!

Téma:

 • Záliby a vkus
 • Škola

Slovní zásoba:

 • Několik školních předmětů: Francouzština, matematika, dějepis a zeměpis, angličtina, přírodověda, technologie (IVT), tělocvik
 • Dny v týdnu
 • Škola: přestávka, jídelna, profesoři, kamarádi a spolužáci, rozvrh

Gramatika:

 • Člen určitý: le, la, l', les
 • Slovesa na -ER v jednotném čísle: aimer (mít rád), adorer (zbožňovat), détester (nenávidět), habiter (bydlet)
 • Pomocné sloveso avoir (mít) v jednotném čísle
 • Osobní zájmeno on
 • Qu'est ce que … ?

Komunikace:

 • Mluvit o svém vkusu a zálibách ve škole
 • Ptát se, klást otázky
 • Mluvit o svém týdenním rozvrhu

Kultura:

 • Škola ve Francii
 • Civilizace: Francie a její symboly

Fonetika:

 • Koncové němé písmeno « e »

Le Mag'1, Hachette FLE, 2006