Dopolední konverzace

Tento dopolední kurz konverzace nabízí příležitost diskutovat o rozmanitých tématech týkajících se Francie, frankofonie a aktualit všeobecně. Dokumenty, jako jsou videa, poslechy, nejrůznější texty, a hry používané při výuce, Vám pomohou vyjádřit Váš názor a zapojit se do debaty. Výuka probíhá v příjemné a srdečné atmosféře. Tento konverzační kurz je otevřen všem zájemcům, kteří již francouzštinu studovali a jsou schopni vyjádřit svůj názor na dané téma.

Ce cours de conversation matinale sera l’occasion de discuter sur différentes thématiques liées à l’actualité en générale,  à la France et à la francophonie. Grâce à des documents déclencheurs de parole, vidéo, audio, textuels, ou encore des jeux, les étudiants pourront donner leur avis, débattre, jouer dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Cet atelier de conversation est ouvert aux personnes ayant déjà fait du français et qui sont capables d’exprimer leur opinion personnelle.