Ateliér pro děti - Seznámení s francouzštinou

Srdečně zveme děti od 3 do 6 let, aby během jedné hodiny týdně poznávaly francouzský jazyk a kulturu prostřednictvím zábavy.
Ateliér v letním semestru začíná 17.2.2017.

Na programu budou hry, tvořivé manuální práce a francouzské písničky.
Cílem tohoto kurzu je přiblížit dětem zvuk francouzštiny. Děti budou mít zároveň možnost s hravostí strávit každý týden v příjemném kolektivu.
Díky kontaktu, jak s rodilým mluvčím, tak s českým lektorem, si Vaše dítě zvykne na melodii francouzského jazyka a velmi rychle bude schopno rozpoznat slova i intonace. Postupně bude také poznávat novou kulturu. Zábava a dobrá nálada nebudou chybět!

Čím dříve jsou děti v kontaktu s cizími jazyky, tím rychleji se je později budou schopny naučit. Francouzština patří mezi nejtěžší jazyky, a proto jsou tyto poznávací dílny skvělou příležitostí si na ni zvykat již od nejranějšího věku.
Poznávací ateliéry umožní dětem rozvíjet jejich vnímavost, komunikační, kreativní i sociální schopnosti.

Poznávací dílna francouzštiny pro děti – 1 hodina týdně (po dobu 20ti týdnů)

Cena: 2933 Kč.

PROGRAM:

Ve Francouzské alianci Pardubice začínají páteční tvořivé dílny pro děti! Od 16h30 do 17h30 budou na programu hry, manuální aktivity, zpěv a učení francouzštiny, to vše ve veselé a příjemné náladě!

První ateliér začneme zpěvem, a to písničkou Jean Petit, která dětem pomůže naučit se pojmenovat jednotlivé části těla ve francouzštině. Děti se také naučí představovat se a počítat. Během druhého ateliéru se děti seznámí s barvami díky různým hrám a ateliéru vztahujícím se k pohádce o Červené Karkulce od Charlese Perraulta. Dále budeme zpívat Chanson de l’alphabet (Písničku Abecedy), prostřednictvím které si děti osvojí francouzskou abecedu, budou umět hláskovat své jméno a znovu si zkusí představování se. Čtvrtá páteční dílna bude příležitostí si vše znovu zopakovat a upevnit si nabyté znalosti: hrou si připomeneme představování, číslovky, barvy i abecedu.

Tyto aktivity jsou předběžné a je tedy možné, že se v závislosti na průběhu ateliéru změní.