ZKOUŠKY DELF JUNIOR

Příští zkoušky DELF Junior se konají od 4. do 6. dubna!

Úroveň A1  ==> 4. dubna (cena : 800 Kč)
Úroveň A2  ==> 4. dubna (cena : 800 Kč)
Úroveň B1  ==> 5. dubna (cena : 1400 Kč)
Úroveň B2  ==> 6. dubna (cena : 1400 Kč)

DELF Junior má stejnou úroveň obtížnosti jako klasický DELF, ale jejich obsah (témata, podklady) je přizpůsoben úrovni kandidátů základních a středních škol.

Označení "Junior" se na diplomu nevyskytuje. Diplom je mezinárodně uznávaný a platí pocelý život držitele.

Další zajímavá výhoda ==> Co se týče maturity pro rok 2016, zkoušky DELF Junior B1 a B2 mohou nahradit test z cizího jazyka!
Pro uznání tohoto diplomu musí studenti požádat vedení jejich školy (písemná žádost řediteli/ředitelce: bližší informace získáte ve vaší škole).

Alliance Française de Pardubice

Pernštýnské nám. 54

530 21 Pardubice