Večer poezie a hudby

                                                                                                                               

Co lepšího na začátek nového školního roku než objevit nebo znovu si připomenout slavné francouzské básníky?

Soubor Operace Romeo (herci divadla Théatre de l´Imprévu) a Francouzská aliance Pardubice vás zvou, abyste využili příležitosti strávit literární chvíle plné přátelství 10. září 2014 v 18.30.

Na programu: texty a písně B. Viana, J. Préverta, L. Aragona a mnoha dalších s kytarovým doprovodem. Na závěr těchto poetických okamžiků si budete moci vyměnit názory a diskutovat s umělci při skleničce vína.
Historický sál Evropského spolkového domu - 18.30 hod.
Vstupné: 80 Kč