Soutěž ve psaní o vodě - nejpozději do 31. 1. 2017

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. pořádá soutěž pro všechny studenty francouzštiny hradeckých gymnázií! Jedná se o literární soutěž, jejímž námětem je „voda“. Může se jednat o jakýkoliv literární styl a formu. Text musí být ve francouzštině!


Výherci získají 4denní zájezd do Francie! Odborným garantem soutěže je Francouzská aliance v Pardubicích. Pošlete své texty nejpozději do 31. 1. 2017 na adresu: soutez_francouzstina@khp.cz. Hodnocení soutěže proběhne mezi 1. 2. 2017 a 10. 3. 2017 a výsledky budou zveřejněny do 31. 3. 2017.


Neváhejte, fantazírujte a tvořte! Výhra je více než lákavá! Těšíme se na Vaše originální díla!