KURZ ČTENÍ NAHLAS S ÉRIKEM CÉNATEM – 18. a 19. ÚNORA

Robert Desnos, narozený v roce 1900, je významný francouzský básník a představitel surrealismu. Spolupracoval s významnými zástupci tohoto hnutí, např. Marcelem Duchampem či André Bretonem, se kterým publikoval v revue La Révolution surréaliste. Je autorem mnoha sbírek básní, jako Svoboda nebo láska (1927) či Corps et Biens (1930). Robert Desnos se během druhé světové války zapojil do odboje proti německé okupaci Francie. Byl deportován do koncentračního tábora v Terezíně, kde pokračoval v psaní až do své smrti v červnu roku 1945.
Při čtení jeho básní se zaměříme na:
- porozumění textu
- výslovnost, intonaci, položení hlasu
- gestikulaci
- oční kontakt s publikem
- vyjadřování emocí

Čtení bude vestoje u čtecího pultu, individuálně i sborově.

Budete mít možnost využít výuky a rad pana Érika Cénata, francouzského herce a režiséra, ředitele divadla Théâtre de l´Imprévu d´Orléans, který po dlouhá léta spolupracuje s Českou republikou. Éric Cénat režíroval v červnu letošního roku divadelní představení Vstávej, Simone, které ztvárnili žáci Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Éric Cénat v minulosti také pořádal dramatizované čtení básní Jaquese Préverta, se kterým v doprovodu členů Východočeského divadla v Pardubicích, vystoupili na GRAND Festivalu smíchu.

Máte jedinečnou příležitost pobavit se u francouzské literatury a zlepšit si přitom své jazykové dovednosti. Kurz je otevřen všem: studentům, učitelům, francouzštinářům, aj.

Součástí kurzu bude veřejné vystoupení, na které můžete pozvat své přátele či příbuzné.

Pozor! Požadovaná jazyková úroveň účastníků kurzu - A2 +

Dne 18. únor se kurz koná od 10:00 do 12:30 a od 13:30 do 18:00.

Dne 19. únor se kurz koná od 14:00 do 17:30, po němž následuje veřejné vystoupení od 18:00.

Cena: 1500 Kč

7. prosince v 17:30 bude v knihovně ve Francouzské alianci v Pardubicích informační schůzka pro zájemce kurzu. Pan Éric Cénat vám na ní představí texty, průběh a metody kurzu.