Ivanka Lefeuvre, 3 listopadu v 18h30, Historický Sál Evropského domu

Představitelka československého disentu Ivanka Lefeuvre přijede představit své životopisné dílo“Migrace 1982“. Ivanka Lefeuvre, žijící už více než třicet let ve Francii, přijede z Bretaně. Následuje diskuze při skleničce vína.

Historický sál Evropského domu – Francouzská Aliance Pardubice. 

Vstupné 70 Kč člen AF / 90 Kč ostatní.

 

Ivanka Lefeuvre - MIGRACE 1982

Deníkové záznamy signatářky Charty 77, vystěhované v rámci akce "Asanace" z Československa do Francie, vznikaly před třiceti lety v roce 1982.
Autorka v nich zachycuje poslední zážitky ze země, kde se narodila a prožila třiatřicet let života. Pohledem člověka v mezní životní situaci popisuje přípravy k nucenému odjezdu z Československa. Textem procházejí známé i méně známé postavy české opozice sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Autentické zápisky evokují tíživou atmosféru doby normalizace a každodenního života v ní.
Autorka s manželem a třemi dětmi, pětiletou dcerou, tříletým synem a osmiměsíčním miminkem, odjíždí z Prahy do Paříže. Následující část textu vzniká ve Francii, reflektuje první zkušenosti v cizí zemi, popisuje život v táborech pro politické uprchlíky a postupnou adaptaci v novém prostředí. Francouzské reálie se prolínají se vzpomínkami na pražské přátele, s úryvky z dopisů, které jim autorka adresuje.
Text byl psán v traumatizující situaci, která zásadně změnila život pěti lidem. Přestože se jedná o osobní svědectví oscilující mezi narativní, emocionální, reflexívní a faktografickou rovinou, kniha má i svébytnou hodnotu historického dokumentu.
Při konečné redakci v roce 2012, autorka opatřila text poznámkami. Vedle svých komentářů a vzpomínek do nich zahrnula i informace, s nimiž se seznámila při studiu archivních materiálů vzniklých z činnosti bývalé Státní bezpečnosti.
Kniha je vybavena rozsáhlou obrazovou přílohou, fotografiemi a dokumenty. Pocházejí z archivu autorky a z Archivu bezpečnostních složek, především ze spisu, který pod krycím jménem "Baletka" na ni Státní bezpečnost vedla.

Řekli a napsali o "Migraci 1982"

"Strhující svědectví o životě a době."  Václav Richter, 14. června 2014, Radio Praha

"Díky tomuto textu, vydaného nedávno nakladatelstvím Academia, se vynořuje ze zapomnění nejen Československo ponuré doby "normalizace", ale také Francie osmdesátých let minulého století, země pohostinnosti  a naděje pro četné politické uprchlíky." Václav Richter, 21. června 2014, Radio Praha

"... Druhá část knihy je psána již z francouzského vyhnanství... Je to text plný překvapení, údivu, srovnávání a v neposlední řadě vzpomínání. I tentokrát jsou popisy všech těžkostí, ale i radostí bravurní: stěhování po uprchlických táborech, hledání práce a bydlení, popisy pařížského metra, první francouzské věty malé dcery..." Magdalena Kodedová, 3. března 2014, Kulturissimo.cz