Flash Mob pardubické Alliance Française, který se bude konat 19. září !