DÍLNY TVŮRČÍHO PSANÍ POD NÁZVEM "ÉCRIRE LE BLEU" ZA ÚČASTI ÉRICA CÉNATA ! - 21.3.2016

Studenti Univerzity Hradec Králové se seznámí s novými frázemi a obraty, ve kterých se používá slovo „modrá“!

od 9,00h do 12,00h

Alliance Française de Pardubice: Pernštýnské nám. 54, Pardubice

 

Éric Cénat je francouzský režisér, herec a francouzský komik.

Po studiu na Konzervatoři v Orléans zde v roce 1986 Éric Cénat založil divadlo Théâtre de l'Imprévu a dodnes stojí v jeho čele. Podílel se na realizaci a nastudování mnoha her podle textů např. Denisa Diderot, Alfreda de Musseta či Prima Leviho.

Jako vyučující dramatické výchovy je členem mnoha struktur (v rámci ministerstva školství) ve Francii i v zahraničí (Německo, Česká republika, Polsko, Slovensko Ukrajina, Maroko ...).

Éric Cénat se podílí již několik let na uměleckých projektech spojujících Francii a Českou republiku.

Inscenoval představení :

- Moi je dis NON! (Já říkám NE!) podle Antigone,

- La Route (Cesta) od Agora Kristofa 

- 11 septembre 2001 (11. září 2001) od Michela Vinavera, spolu s frankofonními studenty.

V roce 2014 představil hru Opération Roméo Tchécoslovaquie, 1984 (Operace Romeo- Československo, 1948) podle hry "Komunizmus" od Viliama Klimáčka ve spolupráci s Divadlem Pardubice.

Pravidelně vystupuje na rádiu France Culture (Radio France) a pracuje pro televizi.