21. března od 10,00. : Promítání filmu Kirikou a čarodějka.

Malý Kirikou se narodil v africké vesničce, na kterou čarodějnice Karaba snesla hrozivou kletbu: vysušila studny, od obyvatelů vymáhá výkupné a odvedla neznámo kam všechny muže. “Ona je pojídá”, myslí si všichni. Karaba je neskutečně krutá, ale zároveň nevídaně krásná. Navíc ji obklopují děsiví poddaní. Jakmile se Kirikou dostane z matčina lůna na svět, chce osvobodit vesnici ze zhoubné nadvlády čarodějnice, odhalit její slabou stránku a objevit tajemství její zlomyslnosti.


Vstupné dobrovolné. Otevřeno všem dětem a jejich rodičům v rámci obsazení všech volných míst.