Pokročilí 2

Komunikativní cíle

 • Stanovit zjištění a vystihnout jemné rozdíly
 • Seřadit podle velikosti
 • Vyjádřit souhlas nebo nesouhlas
 • Vyjádřit přání a touhu
 • Vyslovit námitky a rozdílnosti
 • Argumentovat postoj

Gramatika

 • Příslovce způsobu, času, míry
 • Vyjádření poměrů a proporcí
 • Umístění zdvojených zájmen ve větě
 • Neurčitá zájmena a příslovce
 • Vyjádření nesouhlasu a povolení
 • Konjunktiv perfekta

Fonetika

 • Výslovnost písmena e
 • Rozlišování a tvorba [m] a [mm], [l] a [ll], [t] a [tt], [s] a [ss]
 • Vazby s nosovkou
 • [tu] [tus] a [tut]

Slovní zásoba

 • Způsoby chování
 • Stereotypy vázané na národnosti
 • Dopravní prostředky
 • Návrhy
 • Touhy, sny
 • Debaty
 • Kritika představení

Praktické dovednosti

 • Popsat způsoby chování Francouzů
 • Podat zprávu o výsledcích průzkumu
 • Reagovat při diskuzi o kontroverzním tématu
 • Vyjádřit sny, které byste rádi uskutečnili
 • Účastnit se debaty o společenském tématu
 • Vyjádřit svůj názor na představení
 • Napsat filmovou kritiku

Le nouveau Taxi 3, Hachette

Učebnici i pracovní sešit si se slevou 10% můžete zakoupit v knihkupectví Papyrus na Palackého třídě 2549.
Stačí říci, že navštěvujete náš kurz!